อัญเชิญพัดรองพระราชทาน-เทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา มาถวายยังวัดลำกะดาน


31 ก.ค. 2566, 16:38

อัญเชิญพัดรองพระราชทาน-เทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา มาถวายยังวัดลำกะดาน
 

"แสงสว่างแห่งเทียนพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีด้วยพระบารมี ปรับเปลี่ยนเป็นแสงสว่าง แห่ง  บุญ  สู่พลังแห่งปัญญา เสริมสร้างศรัทธา แห่งความสามัคคี  รู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  สถิตคู่แผ่นดินไทยตลอดไป"

วัดลำกะดาน คลองสามวา กทม. พิธีอัญเชิญพัดรองพระราชทาน-เทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง มาถวายยังวัดลำกะดาน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

วันนี้( 30 ก.ค. 66 ผ) ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล  อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กทม.โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 66 ที่ผ่านมา ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ประกอบกับวัดต่างๆ 130 วัด เข้ารับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน – พัดรองพระราชทาน  

ในโอกาสนี้ ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล จึงได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาถวายแด่ วัดลำกะดาน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยพระครูวิธานวรานุกูล เจ้าอาวาสวัดลำกะดาน ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธี และเตรียมอัญเชิญร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของวัดลำกะดาน  ประจำปี 2566. ในวันที่ 2  สิงหาคม 2566.นี้ต่อไป


©2018 CK News. All rights reserved.