กรมอุตุฯ ประกาศไทย เข้าสู่ฤดูหนาว 14 พ.ย. อุณภูมิลดลง


14 พ.ย. 2566, 14:03

กรมอุตุฯ ประกาศไทย เข้าสู่ฤดูหนาว 14 พ.ย. อุณภูมิลดลง
วันที่ 14 พ.ย.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกาย พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป


คำที่เกี่ยวข้อง : #อุตุฯ  

©2018 CK News. All rights reserved.