เปิดทรัพย์สิน"บิ๊กตู่" รวย 130 ล้าน ไม่มีหนี้สิน "บิ๊กป้อม" รวย 89 ล้าน


24 พ.ย. 2566, 11:39

เปิดทรัพย์สิน"บิ๊กตู่" รวย 130 ล้าน ไม่มีหนี้สิน "บิ๊กป้อม" รวย 89 ล้าน
วันที่ 24 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.66

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับนางนภาพร คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 130,191,162 บาท ไม่มีหนี้สิน

แบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.ประยุทธ์ 98,663,683 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 7 บัญชี 13,773,881 บาท เงินลงทุน 64,102,742 บาท ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)มูลค่า 43,530,023 บาท ที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B) กองทุนเปิด ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

ที่ดิน 2 แปลงใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อวันที่ 10 พ.ย.46 และที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวม 3,256,060 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาท โดยเป็นบ้านในเขตกรุงเทพฯที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางนภาพร
ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 5 คัน ประกอบด้วย รถฟอร์ดเรนเจอร์ เบนซ์ รถปอร์เช่ รุ่นพานาเมร่า โตโยต้าอัลพาร์ด 2 คัน มูลค่ารวม 10,720,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,011,000บาท แบ่งเป็นแหวนและกำไลขอมือ 10 วง 735,000 บาท นาฬิกา 9 เรือน 3 ล้านบาท สร้อยคอทองคำพร้อมพระ 6 เส้น 820,000 บาท อาวุธปืน 9 กระบอก 253,000 บาท จักรยาน 2 คัน 203,000 บาท

นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาท เป็นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาท เงินบำนาญ 898,176 บาทเบี้ยประชุม 300,000 บาท เงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาท มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี 65 รวม45,314 บาทเงินปันผลจากกองทุนปี 65 รวม27,318 บาท และมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านบาทจ่ายภาษีเงินได้ปี 65 รวม 343,814 บาทเงินบริจาค 120,000 บาท

นางนภาพร ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีทรัพย์สินรวม 31, 527,479 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 5 บัญชี 10,415,479 บาทที่ดิน 4 แปลงในอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่ เขตพญาไท กรุงเทพฯแ ละอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวม 5,892,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.2 ล้านบาท เป็น Toyota Alphard
ทรัพย์สินอื่น 12,220,000 บาท เป็นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย 25 ชุด มูลค่า 10,820,000 บาท นาฬิกา 4 เรือน 1.4 ล้านบาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 453,351 บาท แบ่งเป็นเงินบำนาญ 313,724 บาทเบี้ยประชุม 100,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากปี 65 รวม 39,627 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 400,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาทและเงินบริจาค 100,000 บาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และนางนภาพร เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวเข้ารับตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.57 ว่ามีทรัพย์สินรวม 128,664,535 บาท และมีหนี้สินรวม 654,745 บาท

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระบุสถานะโสด แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  ระบุมีทรัพย์สินรวม 89,214,637 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารไทยธนชาตรวม 757.26บาท ส่วนทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินฝาก  9 บัญชี 43,505,397 บาท เงินลงทุนใน KTB, TU , กองทุนธนาคารไทยพาณิชย์รวม 4,879,739 บาทที่ดิน 3 แปลง 17 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดินในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีมูลค่า 7 ล้านบาท  ที่ดินเขตมีนบุรีกรุงเทพฯ รวม10 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านย่านเขตคลองสามวากรุงเทพฯ 10 ล้านบาทยานพาหนะรวม5 คัน 13.6 ล้านบาท เป็นรถยนต์ Lexus  2 คันมูลค่า7,000,000 บาท รถยนต์ Jaguar มูลค่า 4 ล้านบาทรถยนต์ Mercedes Benz มูลค่า2.5ล้านบาท รถยนต์  Volkswagen มูลค่า 100,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 229,500 บาท ประกอบด้วยแหวน 9 วง นาฬิกา TW STEEL 1 เรือน ปืน COLT,SIG SAUER,SMITH WESSON  รวม 3 กระบอก

นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 2,348,316 บาท แบ่งเป็นเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 762,540 บาทเงินช่วยค่าครองชีพ 146,736 บาท เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 893,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง 546,000 บาท และไม่แจ้งมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าไร 

คำที่เกี่ยวข้อง : #บิ๊กตู่  

©2018 CK News. All rights reserved.