อบจ.สุรินทร์ มอบสนามเด็กเล่น สำหรับเด็ก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สนามเด็กเล่นคุณภาพ เสริมสร้างพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล 


30 พ.ย. 2566, 17:01

อบจ.สุรินทร์ มอบสนามเด็กเล่น สำหรับเด็ก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สนามเด็กเล่นคุณภาพ เสริมสร้างพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล 
 

วันนี้( 30 พฤศจิกายน 66) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนัทธมน ศิริวัฒนวนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอารยา ศิริทิพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะครู ได้ร่วมกันเปิด สนามเด็กเล่น สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ซึ่งมีจำนวน 332 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากการใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ที่มีความปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 493,550 บาท จัดสร้างขึ้นและส่งมอบให้กับโรงเรียน
โดยภายในสนามติดตั้งเครื่องเล่นเด็กจำนวน 6 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องเล่นเรือมหาสนุก ,สนามปีนป่ายลอดอุโมงค์ ,สนามเดินไต่ห่วง ,ม้ากระดก ,บาร์โหนสนาม และเครื่องเล่นกระดานเดินทรงตัว  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก โดยการจัดสร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นดังกล่าว เป็นการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น เกิดความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้ใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เด็กๆได้มีการพัฒนาด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากการใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ปลูกฝังให้เด็กหันมาออกกำลังกาย เป็นการทดสอบสมรรถนร่างกายเด็กๆ โดยเฉพาะเครื่องเล่นเรือมหาสนุก ที่มีการออกแบบเสมือนอยู่ในน้ำทะเล มีเครื่องเล่นภายในให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการทรงตัว มีประสบการณ์ในการอยู่บนเรือ หากได้ไปเที่ยวทะเลจริงๆจะได้ไม่กลัว เป็นการสร้างพัฒนาการให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากพื้นที่จ.สุรินทร์ ไม่มีทะเล ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่ไม่ใหญ่โตมากมาย แต่เด็กๆก็มีความสุข สนุกสนานที่ได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ๆ และต่างหมุนเวียนทดลองเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย
สำหรับ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 2,258 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 180 คน 

คำที่เกี่ยวข้อง : #อบจ.สุรินทร์  

©2018 CK News. All rights reserved.