พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน”


10 ธ.ค. 2566, 18:39

พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน”
วันที่ 10 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)ไปทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๖๑ นาที ๔๕ วินาที จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก่อนเสด็จฯกลับทรงเยี่ยมชมร้าน Golden Place สาขาเจริญสุขมงคลจิต อันเป็นร้านที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มให้มีรูปแบบและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ มีความหลากหลายและราคาไม่แพง ด้วยความสนพระราชหฤทัย 

ทั้งนี้กิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานเอกชน จัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญส่งเสริมสุขภาพส่งท้ายปลายปีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ท้าความฟิตวิ่งเคียงข้างโดยมีระยะทางวิ่งมี ระยะ ๑.๕ กม., วิ่งระยะ ๔.๕ กม., วิ่งระยะ ๒๐ กม. และวิ่งระยะ ๒๓ กม. และในทุกๆ ระยะ จะมีเสื้อวิ่ง CIB Run 20

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน และทีม Young Gen ทีมตำรวจยุคใหม่ จากตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ชำนาญการด้านการจัดงานวิ่งมาราธอนเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารการจัดงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน

สำหรับงานนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซี่งได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี จึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย ให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงพลังบวกในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมหามงคล เนื่องในวโรกาสวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการรวมใจวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง

คำที่เกี่ยวข้อง : #พระราชินี  

©2018 CK News. All rights reserved.