กรมการขนส่งทางราง เผยยอดปชช.เดินทางก่อนหยุดยาวปีใหม่ ใช้บริการรถไฟ 91,897 คน


30 ธ.ค. 2566, 10:21

กรมการขนส่งทางราง เผยยอดปชช.เดินทางก่อนหยุดยาวปีใหม่ ใช้บริการรถไฟ 91,897 คน
วันที่ 30 ธ.ค.2566 นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (วันที่ 28 ธันวาคม 2566) ซึ่งถือเป็นวันทำงานวันสุดท้าย เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,504,269 คน-เที่ยว มากกว่าวันเดียวกันของปีที่ผ่านมา 297,879 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

โดยแบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน  91,897 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 1,412,372 คน-เที่ยว

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 216 เที่ยว (รวมรถพิเศษช่วยการโดยสาร 4 ขบวน) มีผู้ใช้บริการจำนวน 91,897 คน-เที่ยว มากกว่าวันเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 18,883 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.86 แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์  41,233 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 50,664 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 51,249 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 40,648 คน-เที่ยว  และพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 26,673 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 16,067 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,606 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายใต้มีผู้ใช้บริการ 24,286 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,007 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,279 คน-เที่ยว)  สายเหนือ 21,082 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,141 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,941 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 12,342 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,475 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,867 คน-เที่ยว) และสายมหาชัยกับแม่กลอง 7,514 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,559 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,955 คน-เที่ยว) โดย รฟท. จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 ขบวน ในเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่ กรุงเทพอภิวัฒน์ - ศิลาอาสน์ กรุงทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี และกรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี มีผู้ใช้บริการรวม 2,844 คน-เที่ยว โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  และไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟแต่อย่างใด2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 3,046 เที่ยว (รวมเสริม 24 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,412,372 คน-เที่ยว มากกว่าวันเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน  278,996 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.62 (28 ธันวาคม 2565 จำนวน  1,133,376 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง  ประกอบด้วย
2.1 รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 221 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว)  จำนวน 64,135 คน-เที่ยว มากกว่าปีที่ผ่านมา 10,548 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.68 (28 ธ.ค.65 จำนวน 53,587 คน-เที่ยว)   
2.2 รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว จำนวน  26,665 คน-เที่ยว  (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 70 คน-เที่ยว) มากกว่าปีที่ผ่านมา 10,013 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.13 (28 ธ.ค.65 จำนวน 16,652 คน-เที่ยว)   
2.3 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 321 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว) จำนวน 61,322 คน-เที่ยว มากกว่าปีที่ผ่านมา  21,512 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 (28 ธ.ค.65 จำนวน 39,810 คน-เที่ยว)   
2.4 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 475 เที่ยว (รวมรถเสริม 15 เที่ยว)  จำนวน 391,099 คน-เที่ยว  มากกว่าปีที่ผ่านมา  71,965 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55 (28 ธ.ค.65 จำนวน 319,134 คน-เที่ยว)   
2.5 รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทและสายสีลม (สีเขียว) ให้บริการรวม 1,240 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 759,704  คน- เที่ยว  มากกว่าปีที่ผ่านมา 62,550 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.97 (28 ธ.ค.65 จำนวน 697,154 คน-เที่ยว)   
2.6 รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีทอง ให้บริการรวม 219 เที่ยว จำนวน 9,483 คน-เที่ยว  มากกว่าปีที่ผ่านมา 2,444 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.72 (28 ธ.ค.65 จำนวน 7,039 คน-เที่ยว)   
2.7 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จำนวน 34,510 คน-เที่ยว (ปีที่ผ่านมายังไม่เปิดให้บริการ)
2.8 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเชมพู จำนวน 65,454 คน-เที่ยว (ปีที่ผ่านมายังไม่เปิดให้บริการ)

นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาจัดขบวนรถเสริมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้

โดยวันนี้ (29 ธันวาคม 2566) คาดว่ายังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา โดย รฟท. จัดพ่วงตู้โดยสารไปกับขบวนรถที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติม 2 ขบวน  ประกอบด้วย เที่ยวไป ขบวน 973 เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ออกเวลา 23.30 น.) – อุบลราชธานี (ถึง 10.55 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2566) และเที่ยวกลับ ขบวน 6 เส้นทางเชียงใหม่ (ออกเวลา 18.55 น.) – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ถึง 07.35 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2566)

สำหรับด้านความปลอดภัย รฟท. โดยฝ่ายการช่างโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณจุดตัดเสมอระดับที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งประสานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร /กู้ภัย/อปพร. มาเฝ้าระวังเหตุบริเวณจุดตัดทางลักผ่าน เพื่อช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะด้วยอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านระบบรางและลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบราง

คำที่เกี่ยวข้อง : #ปีใหม่  

©2018 CK News. All rights reserved.