ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ประปาท่างิ้ว ไม่ได้ใช้งาน 15 ปี


20 ก.พ. 2567, 09:09

ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ประปาท่างิ้ว ไม่ได้ใช้งาน 15 ปี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) ประเด็น “สร้างประปาเสร็จ แต่ยืมเพื่อนใช้ 15 ปี ประปาสี่แสน บ้านห้วยหูแร้ง ม.7 ต.ท่างิ้ว จ.นครศรีธรรมราช ของ อบต.ท่างิ้ว สร้างเสร็จตั้งแต่ พ.ย. 2552 ปัจจุบันผ่านมาเกือบ 15 ปี ยังไม่เคยได้ใช้ เหตุเกิดจากดูดน้ำไม่ขึ้น ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ ต้องไปอาศัยขอยืมน้ำประปาของมหาวิทยาลัยใกล้ ๆ”

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เทศบาลตำบลท่างิ้วชี้แจงว่า ประปาดังกล่าวเป็นประปาบาดาล ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากทางรัฐบาลภายใต้นโยบาย 1 ตำบล 1 ประปา  ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ ก็ประสบปัญหาน้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้ระบบน้ำประปาชำรุดเสียหาย ทางเทศบาลตำบลท่างิ้วเคยดำเนินการแก้ไขโดยการเป่าบ่อ ล้างระบบท่อบ่อบาดาล แต่เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอจึงไม่สามารถใช้งานได้ โดยทางเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้น ชาวบ้านในพื้นที่ใช้น้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ต่อตรงมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีชาวบ้านมาขอใช้น้ำมากนัก
โดยปัจจุบันทางเทศบาลฯได้ใช้ถังพักน้ำ (ส่วนหนึ่งของโครงการ) เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำเพื่อช่วยชาวบ้าน และเพื่อใช้เป็นน้ำสำรองไว้ดับเพลิงในพื้นที่ โดยเบื้องต้นมีแนวคิดจากเทศบาลตำบลท่างิ้วว่าจะดำเนินการเจรจากับแหล่งน้ำเอกชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใช้น้ำ และตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำมาเก็บไว้ในถังพักน้ำของโครงการฯเพื่อกระจายน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอทราบความคืบหน้า โดยให้เทศบาลตำบลท่างิ้วแจ้งความเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน

คำที่เกี่ยวข้อง : #ปปช.  

©2018 CK News. All rights reserved.