นายกฯ หารือ ตลาดหลักทรัพย์ เร่งสร้างตลาดทุนในภูมิภาค เพื่อเป็น Wall Street ของอาเซียน


26 ก.พ. 2567, 17:17

นายกฯ หารือ ตลาดหลักทรัพย์ เร่งสร้างตลาดทุนในภูมิภาค เพื่อเป็น Wall Street ของอาเซียน
วันที่ 26 ก.พ.2567  นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    โพสต์ผ่าน  X ว่าเพื่อก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค  ตามที่ได้ประกาศบนเวที  IGNITE Thailand   วันนี้ไปหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร   ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ   เพื่อติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เร่งรัดประเด็น Financial และ Digital Asset Hub และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว   และมอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย    เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” และเป็น Wall Street ของอาเซียน

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี  

©2018 CK News. All rights reserved.