กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กรมบังคับคดี และสยจ. เมืองเก่าสุโขทัย ตั้งกระดิ่งรับเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้


15 มิ.ย. 2567, 13:45

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กรมบังคับคดี และสยจ. เมืองเก่าสุโขทัย ตั้งกระดิ่งรับเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และสถาบันการเงินกว่า 9 สถาบัน ร่วมกันจัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 14 โดยมี นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน นายณัฎฐพงศ์  สุขวิสิฎฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการต่าง ๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของ 12 หน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 9 สถาบัน ประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4. บริษัท โตโยต้า ลิชซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย มันนี่ 6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด 7. บริษัทบริหารสินทรัพย์เจ จำกัด 8. บริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด มหาชน และ 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยภายในงานเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า 1,747 ราย แยกเป็นก่อนฟ้อง จำนวน 347 ราย หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน 1,400 ราย ทุนทรัพย์กว่า 167 ล้านบาท

อีกทั้ง ภายในงานยังมีการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จำนวน 5 ศูนย์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 2 ศูนย์

"กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรมบังคับคดี พร้อมเดินหน้าจัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้รับโปรโมชั่นดี ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจากสถาบันการเงิน  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 1111 กด 79 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

คำที่เกี่ยวข้อง : #กรมคุ้มครองสิทธิ  

©2018 CK News. All rights reserved.