พ่อเมืองอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมแนะนำรักษาสุขภาพ


20 มิ.ย. 2567, 16:35

 พ่อเมืองอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนพร้อมแนะนำรักษาสุขภาพ
 


วันนี้  20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่ตาราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และได้มอบชุดยาพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 50 ครัวเรือน  โดยมี นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลหัวตะพาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล การตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง  

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 29 ปี ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,668 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


©2018 CK News. All rights reserved.