เคาะแล้ว ! ตั๋วร่วม "BTS - MRT" เตรียมเปิดให้ใช้งาน 1 ต.ค. 63


26 ส.ค. 2563, 09:36

เคาะแล้ว ! ตั๋วร่วม "BTS - MRT" เตรียมเปิดให้ใช้งาน 1 ต.ค. 63
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการใช้ระบบตั๋วร่วม ขณะนี้ติดปัญหาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความล่าช้า โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกจะเร่งดำเนินการพัฒนาข้ามระบบเพื่อเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าของบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินของเอ็มอาร์ที ปัจจุบันมีบัตรโดยสารของบีทีเอส จำนวน 1 ล้านใบ ส่วนบัตรโดยสารของ BEM จำนวน กว่า 2 แสนใบ โดยจะเร่งดำเนินการให้ทันภายในเดือน ต.ค. 63 โดยตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้ ในระยะที่สองจะดำเนินการพัฒนาระบบโดยใช้บัตรเดบิต วีซ่า โดยภาคธนาคารจะเข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นระบบเปิดกว้างที่สามารถให้ชาวต่างชาติที่เดินทางในไทยสามารถใช้บัตรดังกล่าวแตะกับระบบเพื่อเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เอ็มอาร์ที เรือ แท็กซี่ ซึ่งระยะที่สองจะต้องใช้ระยะเวลาหารือเพื่อดำเนินการพอสมควร โดยจะเร่งดำเนินการในระยะแรก ให้แล้วเสร็จก่อน

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาตั๋วของระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ ให้สามารถใช้ข้ามระบบกันได้ โดยจะเริ่มใช้ตั๋วร่วมข้ามระบบกับรถไฟฟ้า 3 สาย ประกอบด้วย บัตรแรบบิทของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว บัตรแมงมุม และบัตร MRT plus ที่ใช้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน


แม้ว่าจะรับรายงานก่อนหน้านี้ว่า อาจไม่ทันตามเป้าหมายที่กำหนด วันที่ 1 ต.ค.63 ขณะเดียวกันบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างพัฒนาระบบของบีอีเอส และ MRT ไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ให้ไม่สามารถเดินทางไปทดสอบระบบในแล็ปได้ ทำให้ เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ได้สั่งการให้บีอีเอสและMRT ต่อรองกับผู้พัฒนาระบบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ตั๋วร่วม   #BTS   #MRT   #รถไฟฟ้า  

©2018 CK News. All rights reserved.