คลังโอนเงินเราชนะ รวดเดียว 5,000 บ. เข้าแอปฯ เป๋าตัง 


11 มี.ค. 2564, 20:31

คลังโอนเงินเราชนะ รวดเดียว 5,000 บ. เข้าแอปฯ เป๋าตัง 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการเราชนะ แจกเงิน 7,000 บาทให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com และธนาคารกรุงไทย จุดบริการของรัฐ ล่าสุด ผลการทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ ที่ต้องใช้สิทธิผ่าน แอพพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิทั้งสิ้น 6.08 แสนคน

 

 

โดยจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 -21  กุมภาพันธ์ จำนวน  5.4 แสนคน และทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม ล่าสุดกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ งวดที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาทส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผู้ที่ยื่นทบทวน กรณีทบทวนเงินได้พึงประเมิน ปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร เพื่อประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จะทราบผลการทบทวนสิทธิทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเงินในโครงการเราชนะงวดวันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 7,000 บาท


ส่วนผู้ที่สละสิทธิด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

งวดที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท
งวดที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
งวดที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท


คำที่เกี่ยวข้อง : #เราชนะ   #5พันบาท  

©2018 CK News. All rights reserved.