ยสท. ยันชัด! ไม่มีนโยบายขายบุหรี่ราคาถูก เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น


6 เม.ย. 2564, 10:34

ยสท. ยันชัด! ไม่มีนโยบายขายบุหรี่ราคาถูก เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
วันที่ 5 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ชี้แจงกรณีมีข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ว่า ขณะนี้ ยสท.ที่อยู่ในช่วงการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อเนื่องทำให้การจำหน่ายบุหรี่ลดน้อยลง ผลจากการปรับภาษีสรรพสามิต ซึ่งส่งผลต่อทั้งรายได้ ยสท. ภาษีนำส่งส่งรัฐ และหนักที่สุดคือการรับซื้อใบยาจากเกษตรกรที่ลดน้อยลงกว่า 50% ทำให้รายได้เกษตรกรหายไปอย่างมากทั้งนี้ การต้องปรับตัวทุกอย่างเพื่อให้องค์กรมั่นคง อยู่รอด เป็นรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง มีวินัย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบุหรี่ ได้แก่ สุขภาพของคนไทย รายได้ภาษี รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่ ยสท. สนับสนุน ตลอดจนเกษตรกรชาวไร่ที่ปลูกใบยา และตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ของ ยสท.

 


อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ยสท. ไม่มีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในทางสาธารณสุข แต่อยากขอให้รัฐบาลมีมาตรการใส่ใจขั้นเด็ดขาด ในเรื่องการปราบปรามบุหรี่ปลอม บุหรี่เถื่อน ที่จะส่งผลทั้งด้านสุขภาพ และไม่ได้นำส่งรายได้ให้กับรัฐ อีกทั้งไม่ได้ใช้ใบยาสูบภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และซัพพลายเชน (supply chain) ได้รับผลกระทบทั้งระบบ รวมถึงหามาตรการให้ความรู้ความเข้าใจกับการบริโภคสูบยาเส้นอย่างจริงจัง


คำที่เกี่ยวข้อง : #ยสท.   #นโยบายบุหรี่ราคาถูก  

©2018 CK News. All rights reserved.