เกษตรกร เฮ! ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน และธนาคาร


11 เม.ย. 2564, 15:00

เกษตรกร เฮ! ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน และธนาคาร
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการเปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และช้างป่า วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และในกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เป้าหมายการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ 46 ล้านไร่ และกรณีเป็นลูกค้าที่ใช้สินเชื่อกับ ธ.ก.ส. จะได้รับเงินสมทบค่าเบี้ยประกันภัยฟรี โดยเปิดรับทำประกันภัยแล้วทางแอปพลิเคชัน “BAAC INSURE” และที่  ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ธ.ก.ส.   #ประกันภัยข้าวนาปี  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.