ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโควิด


8 ต.ค. 2564, 19:14

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโควิด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่ 378 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจานุเบกษา  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.