พุทธศาสนิกชนพากันเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษา


21 ต.ค. 2564, 11:06

พุทธศาสนิกชนพากันเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษา
21 ตุลาคม 2564 พุทธศาสนิกชนต่างเข้าไปทำบุญภายในวัด เนื่องในวันปวารณาออกพรรษา หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษประจำภาคกลาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ วัด พระยาสุเรนทร์

คำที่เกี่ยวข้อง : #วัด   #ออกพรรษา  

©2018 CK News. All rights reserved.