"การบินไทย" แจงแผนฟื้นฟูกิจการคืบ - หลังเร่ขายสินทรัพย์ - จ่อกู้เสริมสภาพคล่องอุดรูรั่ว


1 พ.ย. 2564, 10:19

"การบินไทย" แจงแผนฟื้นฟูกิจการคืบ - หลังเร่ขายสินทรัพย์ - จ่อกู้เสริมสภาพคล่องอุดรูรั่ว
วันนี้ (1 พ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และนายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้ร่วมแถลง พร้อมด้วยผู้บริหารฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการเจ้าหนี้ และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนดังกล่าวตั้งแต่ 15 มิ.ย.64 ว่าการบินไทยได้มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง

สำหรับความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ การบินไทยพบว่า ขณะนี้การบินไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูมากว่า 4 เดือน ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการชำระหนี้ สำหรับงวดรายการระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ย.64 โดยได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาท 

ส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุนนั้น ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนราว 2.69 หมื่นล้านบาท เป็นจำนวน 2.18 หมื่นล้านบาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวนประมาณ 516 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการลดทุน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64นอกจากนี้ การบินไทยยังดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งในเรื่องของการปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ปรับและบูรณาการกระบวนการทำงาน ปรับลดค่าเช่าและเช่าซื้ออากาศยาน ปรับลดแบบเครื่องบินจาก 8 เหลือ 5 แบบ ปรับลดแบบเครื่องยนต์จาก 9 เหลือ 4 ประเภท และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงาน ซึ่งการปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์กรในช่วงที่ผ่านมานั้น ทำให้ปัจจุบันการบินไทยมีจำนวนพนักงานจาก 29,500 คน เหลือ 21,300 คน และจะปรับลดต่อเนื่องในปี 2565 ให้เหลือ 14,500 – 14,750 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาการบินไทยได้ดำเนินการจัดสภาพคล่องทางการเงิน โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ พักชำระหนี้และดอกเบี้ย ปรับลดหนี้ในส่วนภาระดอกเบี้ย เจรจาปรับลดภาระผูกพันตามสัญญา เพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ อาทิ การใช้บัตรกำนัลแทนเงินสด ส่วนแผนแปลงหนี้เป็นทุน ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีกรอบระยะเวลาดำเนินการภายหลังได้รับสินเชื่อใหม่


ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ในปี 2564 การบินไทยดำเนินการปรับลดฝูงบินที่ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน ปลดระวางอากาศยานเพิ่มเติมจำนวน 45 ลำ จากในปี 2563 ที่มีจำนวน 103 ลำ คงเหลือฝูงบินดำเนินงานจำนวน 58 ลำ สำหรับอากาศยานที่จอดรอขายในปีนี้ แบ่งออกเป็น แอร์บัส A330-300 จำนวน 3 ลำ แอร์บัส A230-800 จำนวน  2 ลำ โบอิ้ง 747-400 จำนวน 10  ลำ โบอิ้ง 777-200 จำนวน 6 ลำ โบอิ้ง 777-200ER จำนวน 2 ลำ และโบอิ้ง 777-300 จำนวน 6 ลำ รวมทั้งยังมีอากาศยานจอดรอคืน แบ่งเป็น แอร์บัส A330-300 จำนวน 12 ลำ และแอร์บัส A380-300 จำนวน 6 ลำ

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเสริมคล่องทางการเงิน การบินไทยมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 19 รายการ ในช่วงที่ผ่านมาจำหน่ายแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขาย 16 รายการ โดยแบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศรวม 10 แห่ง ขายแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม, ที่ดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้า ดอนเมือง, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงใหม่, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงราย, ที่ดินและอาคารจังหวัดพิษณุโลก, ที่ดินและอาคารจังหวัดอุดรธานี และที่ดินและอาคารจังหวัดขอนแก่น 

นอกจากนี้ การบินไทยยังมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวมจำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย อังกฤษ 2 รายการ, อิตาลี 1 รายการ, ฟิลิปปินส์ 1 รายการ, ฮ่องกง 2 รายการ, สิงคโปร์ 2 รายการ และอินโดนีเซีย 1 รายการ  ©2018 CK News. All rights reserved.