ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 3 ราย


2 พ.ย. 2564, 11:11

ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 3 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายเจตน์ สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ)

2.นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ)

3.นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครองทรงคุณวุฒิ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564


ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.