สุราษฎร์ธานีอ่วม! ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 12  อำเภอ เสียชีวิต 2 ราย


30 พ.ย. 2564, 11:56

สุราษฎร์ธานีอ่วม! ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 12  อำเภอ เสียชีวิต 2 ราย
สถานการณ์อุทกภัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ำฝน 24 ชม.ที่ผ่านมามากสุด  ต.ลำพูน  อ.บ้านนาสาร วัดได้   252  มม. ต.ท่าสะท้อน  อ.พุนพิน วัดได้   195  มม. ทำให้มีพื้นที่ประสบภัย  จำนวน  12  อำเภอ  56  ตำบล  283  หมู่บ้าน  12,615  ครัวเรือน  40,668  คน  เสียชีวิต 2 ราย

ปัจจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมขัง  จำนวน 7 อำเภอ (อ.พระแสง  อ.ชัยบุรี  อ.เวียงสระ อ.เคียนซาอ.บ้านนาสาร  อ.บ้านนาเดิม  และ อ.พุนพิน)  รวม  36  ตำบล  201 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ  จำนวน 9,052 ครัวเรือน 28,100 คนโดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.64  ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 500 ชุด และเมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง  จำนวน  50 ชุด

ต่อมาในวันที่ 29 พ.ย.64  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี   พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรรมการฯ  ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยคำที่เกี่ยวข้อง : #น้ำท่วม   #สุราษฎร์ธานี  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.