ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉกุเฉิน ไปอีก 2เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค


27 พ.ค. 2565, 11:24

ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉกุเฉิน ไปอีก 2เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค
วันที่ 27 พฤษภาคม -เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 17 ออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2565

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชน

จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 จนถึงวันที่ 31 ก.ค.2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. พ.ศ. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

คำที่เกี่ยวข้อง : #พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.