เช็กเลย รัฐโอนเงินช่วย3กลุ่มหลักบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด เงินเข้าเดือนมิถุนายน


10 มิ.ย. 2565, 12:15

เช็กเลย รัฐโอนเงินช่วย3กลุ่มหลักบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด เงินเข้าเดือนมิถุนายน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (10 มิถุนายน 2565) จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็ก ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ : ตามที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 รวมเป็น 700-1,250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุ โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

-อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

-อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

-อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

-อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บ./เดือน

2.เบี้ยผู้พิการ : ได้เงินระหว่าง 800-1,000 บาท แบ่งเป็น ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท

3.เงินอุดหนุนเด็ก หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” (ต่อ 1 คน) : เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท

โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

-ตรวจสอบสิทธิผ่านลิ้งcsgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

-กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

-กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

-กดค้นหาข้อมูล

-ตรวจสอบสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ”

คำที่เกี่ยวข้อง : #โควิด  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.