กกพ. เคาะขึ้น ค่า FT ดัน ค่าไฟ งวด ก.ย.-ธ.ค. แตะ 4.72 บ./หน่วย ทำสถิติสูงสุด


28 ก.ค. 2565, 11:51

กกพ. เคาะขึ้น ค่า FT ดัน ค่าไฟ งวด ก.ย.-ธ.ค. แตะ 4.72 บ./หน่วย ทำสถิติสูงสุด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าที่ประชุม กกพ. ได้สรุปอัตราค่าไฟฟ้าฝันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 เบื้องต้นจะปรับอัตราเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตราการปรับขึ้นต่ำสุดจาก 3 แนวทางที่เปิดรับฟังความเห็นประชาชน

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่า Ft งวดปัจจุบัน (พ.ค.-ส.ค.65) ที่เก็บอยู่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย จะส่งผลให้ค่า Ft โดยรวมในเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อนำมารวมกับค่าไฟฟ้าฐานประมาณ 3.79 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จากเดิม 4 บาทต่อหน่วย

ก่อนหน้านี้ กกพ.เปิดรับฟังความเห็นค่า Ft งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ค.2565 ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ

1. ค่า Ft อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย รวมกับจำนวนเงินที่ทยอยคืน กฟผ. ที่อัตรา 45.70 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่า Ft รวมเป็น 139.13 สตางค์ต่อหน่วย และส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 5.17 บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน กฟผ. ได้ส่วนหนึ่ง และยังเหลือที่ต้องส่งคืนอีก 56,581 ล้านบาท โดยจะคืนเงิน กฟผ. ครบ 83,010 ล้านบาทภายใน 1 ปี

2. ค่า Ft อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย รวมกับเงินที่ทยอยคืน กฟผ. ที่อัตราน้อยลงที่ 22.85 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่า Ft รวมเป็น 116.28 สตางค์ต่อหน่วย และส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.95 บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน กฟผ. ได้ช้าลง และยังเหลือที่ต้องส่งคืนอีก 69,796 ล้านบาท โดย กฟผ.จะได้รับเงินคืนครบภายใน 2 ปี

3. ค่า Ft อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย โดยยังไม่คืนหนี้ กฟผ. 83,010 ล้านบาท ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ใช้ไฟ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ อัตราค่า Ft ที่ปรับขึ้นดังกล่าว เป็นการคิดตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าจากรัฐบาลในรอบนี้ ซึ่งหากภาครัฐต้องการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน ก็จำเป็นต้องเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน เนื่องจาก กกพ.ไม่มีงบประมาณสำหรับช่วยเหลือ

คำที่เกี่ยวข้อง : #ค่าไฟฟ้า  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.