มจร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระพันปีหลวง"


11 ส.ค. 2565, 12:48

มจร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระพันปีหลวง"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางวเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

วันนี้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายว่างแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานฝ่ายฆราวาส นำเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระและประชาชน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางวเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ อาคารีวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม พ.ศ.2565 ซึ่งในงานได้จัดพิธีพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางวเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 90  พร้อมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คำที่เกี่ยวข้อง : #มจร  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.