คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ร่วมกับ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน"


16 ส.ค. 2565, 16:50

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ร่วมกับ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน"
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดลพบุรี โดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต ร่วมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ตามโครงการ "ต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ใช้พลังบวรในการแสดงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สืบสานพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นมะค่า ต้นประดู่ป่า ต้นยางนา ต้นชิงชัน ต้นกฤษณา ต้นแดง ในพื้นที่วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี และวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโดยเวลา 09.30 น. พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วยพระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต และคณะสงฆ์ ร่วมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี และนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 91 ต้น

และในเวลา 11.00 น. พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วยพระศรีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร และคณะสงฆ์ ร่วมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต่อในพื้นที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 91 ต้นคำที่เกี่ยวข้อง : #คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.