รัฐบาลเตือนร้านธงฟ้า อย่าฉวยโอกาสจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบดำเนินคดีตามกฎหมายทันที


7 ก.ย. 2565, 12:01

รัฐบาลเตือนร้านธงฟ้า อย่าฉวยโอกาสจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) บางแห่ง ที่มีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามตรวจสอบร้านธงฟ้าที่ถูกร้องเรียน และได้มีการเพิกถอนสิทธิร้านธงฟ้าไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 121 ราย ผลการตรวจสอบพบการกระทำผิด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสด คิดค่าบริการกับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หักหัวคิว) จำหน่ายสินค้าให้ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งในราคาสูงกว่าลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า 

นางสาวรัชดาฯ ย้ำเตือน หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินคดี ตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา จำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท พร้อมกับฝากถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่าได้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะหากถูกร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ หากเป็นร้านธงฟ้าจะถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และถูกตัดสิทธิการรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

"หากประชาชนพบเห็นร้านค้ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค หรือทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” หรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มายัง [email protected] " นางสาวรัชดาฯ กล่าว

คำที่เกี่ยวข้อง : #บัตรคนจน  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.