บัตรคนจน ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ 1 ล้านคน ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนอีกครั้ง 20 ก.ย.


17 ก.ย. 2565, 12:16

บัตรคนจน ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ 1 ล้านคน ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนอีกครั้ง 20 ก.ย.
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ย. 2565 เป็นวันแรกของการประกาศผล สถานะการลงทะเบียน ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว มีทั้งสิ้น 5,246,699 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,282,429 ราย

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือน ม.ค. 2566

ผู้ลงทะเบียนอีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ
4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่เลขบัตรประชาชนบุตรไม่ถูกต้อง
9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชน

สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ย. 2565 ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนของผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กรณีอื่น ๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 2565

คำที่เกี่ยวข้อง : #บัตรคนจน  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.