องค์กรนานาชาติ ร่วมจัด รางวัล Moral Award ยิ่งใหญ่ ด้านมหาวิทยาลัย EIU จัดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มาเลเซีย 


24 ก.ย. 2565, 23:55

องค์กรนานาชาติ ร่วมจัด รางวัล Moral Award ยิ่งใหญ่ ด้านมหาวิทยาลัย EIU จัดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มาเลเซีย 
European International University (E.I.U) มหาวิทยาลัย อันดับที่ 65 ของโลก ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  จัดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รุ่น 4 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโรยัล ชูรัน ดามันซารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยมี ศ.ดร.แอ๊ดเวิร์ด รอย คริสนัน (Prof.Dr.Edward Roy Krishnan) อธิการบดี มหาวิทยาลัย European International University พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ผ่านประสบการณ์ด้านอาชีพ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในนั้นมีนายชัชวาลย์ แก้วกระจาย ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขา Professional Doctoral Certificate (P.D.C.)in Journalism and mass Communication สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างมากในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ภาคีเครือข่าย ภายใต้องค์กรสังกัด UN จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2 ได้จัดงาน "คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล"

โดยสมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India)  มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก (World Natural Resources Safety Protection Foundation Administration) และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice - United Nations) (IPSPJ -UN)

ได้พร้อมใจกันจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม MORAL AWARD ครั้งที่ 2/2 "คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล" ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีบุคคลสำคัญ และผู้ที่ผ่านการคัดสรรค์ จากประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ จำนวน 75 คน เข้ารับรางวัลอย่างคึกคัก เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโรยัล ชูรัน ดามันซารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยมี ดร.เดวิด พิโรดิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการจัดงาน ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่าน ด้วยตัวเอง..
 


คำที่เกี่ยวข้อง : #องค์กรนานาชาติ   #Moral Award   #EIU  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.