นายกฯ ประกาศความสำเร็จเป็นเจ้าภาพเอเปค ของไทย ส่งมอบหน้าที่แก่สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพปี 2566


21 พ.ย. 2565, 12:37

นายกฯ ประกาศความสำเร็จเป็นเจ้าภาพเอเปค ของไทย ส่งมอบหน้าที่แก่สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพปี 2566
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. แถลงข่าวในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ

นายกฯ กล่าวว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 จบลงแล้ว "ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม" ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปคทั้งหมด

โอกาสนี้ มีการ "รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022" และร่วมรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok goals on BCG) ได้สำเร็จ นอกจากนี้ได้เปิดตัวเว็บไซต์ bangkokgoals.apec.org อีกด้วย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นั้น ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” มีผลลัพธ์ ดังนี้

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์” เอเปคได้เดินหน้าสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก FTAAP ผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ จัดทำแผนงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ ๆ

“เชื่อมโยงกัน” เอเปคได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความพร้อมรับมือวิกฤติใหม่ในอนาคต

“สู่สมดุล” ผู้นำเอเปคทุกคนได้ร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” วางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รัฐบาล "ขอบคุณ" เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ปชช. คนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับผู้นำ ผู้ร่วมประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากทั่วโลก

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากทุกการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผมได้ส่งมอบหน้าที่นี้แก่สหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2566 เชื่อมั่นว่าสหรัฐฯ จะสานต่อการส่งเสริม การเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

คำที่เกี่ยวข้อง : #เอเปค  

©2018 CK News. All rights reserved.