คลังเผย 19.6 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ กรอกข้อมูลครบรับบัตรคนจน เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนแจ้งผลอีกครั้ง ม.ค.66


26 พ.ย. 2565, 11:01

คลังเผย 19.6 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ กรอกข้อมูลครบรับบัตรคนจน เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนแจ้งผลอีกครั้ง ม.ค.66
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 ก.ย.– 17 พ.ย.65

ทั้งนี้พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย คิดเป็น 93.40% ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย คิดเป็น 6.60% ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.– 31 ต.ค.65 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน รับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ ทั้งนี้ พบว่า สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิง 55.15% และเพศชาย 44.85% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือน ม.ค.2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

คำที่เกี่ยวข้อง : #บัตรคนจน  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR©2018 CK News. All rights reserved.