กพท.ยกเลิกข้อกำหนดผู้โดยสารรับวัคซีน 2 เข็ม ปรับเงื่อนไขประกันวงเงิน 1 หมื่นดอลลาร์ ไม่มีผลต่อการปฎิเสธขึ้นเครื่อง


11 ม.ค. 2566, 10:49

กพท.ยกเลิกข้อกำหนดผู้โดยสารรับวัคซีน 2 เข็ม ปรับเงื่อนไขประกันวงเงิน 1 หมื่นดอลลาร์ ไม่มีผลต่อการปฎิเสธขึ้นเครื่อง
วันที่ 11 มกราคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) ฉบับปรับปรุงใหม่ (จากฉบับเดิม A0055/23 ออกเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2566) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. ยกเลิกข้อกำหนดการรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่กำหนดผลตรวจ RT-PCR TEST จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ ครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน

2.1 สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

2.2 ผู้โดยสารที่ไม่มีประกันสุขภาพ จะไม่เป็นเหตุของการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

2.3 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

2.4 หากมีระเบียบหรือข้อกำหนดอื่นใดจากกระทรวงสาธารณสุข ให้สายการบินดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดนั้น

3. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

5. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

6. หากมีคำถามข้อสงสัย ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ https://shorturl-ddc.moph.go.th/FeCGo

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติดังกล่าว เริ่มใช้วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 23.59 น.โดยถือเป็นการออกประกาศ NOTAM เป็นฉบับที่ 3 เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ภายหลังจีนประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 ม.ค.66 ที่ผ่านมา

คำที่เกี่ยวข้อง : #โควิด  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.