วิป 3 ฝ่าย หารือเคาะวันซักฟอกรัฐบาล 15-16 กุมภาพันธ์ “ฝ่ายค้าน” ได้เวลาอภิปราย 24 ชั่วโมง-ครม.ชี้แจง 8 ชั่วโมง


26 ม.ค. 2566, 11:09

วิป 3 ฝ่าย หารือเคาะวันซักฟอกรัฐบาล 15-16 กุมภาพันธ์ “ฝ่ายค้าน” ได้เวลาอภิปราย 24 ชั่วโมง-ครม.ชี้แจง 8 ชั่วโมง
 

วันที่ 26 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ในฐานะผู้ประสานงาน 3 ฝ่าย ได้นัดตัวแทนฝ่ายรัฐบาล  ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เพื่อหารือถึงกรอบเวลาการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 

หลังการหารือ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า มติ 3 ฝ่ายให้ประชุมวันที่  15-16 กุมภาพันธ์ ใช้เวลารวม 32 ชั่วโมง แบ่งเป็นเวลาของฝ่ายค้านได้เวลา 24 ชั่วโมง และรัฐบาล  8 ชั่วโมง

โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จะเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ไปจนถึงเวลา 02.30 น.  ส่วนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะเริ่มประชุม 09.00 น. ไปถึงเวลาเที่ยงคืน ซึ่งฝ่ายค้าน จะใช้เวลาในการอภิปราย วันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ในกรอบเวลาไม่เกิน เวลา 23.00 น. และเวลาจากนั้น จะเป็นเวลาที่คณะรัฐมนตรีตอบคำถามชี้แจง หลังจากนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะไปจัดสรรเวลาการอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงประเด็นและเนื้อหาการอภิปราย  ภายใต้"ยุทธการถอดหน้ากากคนดี"

คำที่เกี่ยวข้อง : #รัฐบาล  

©2018 CK News. All rights reserved.