"ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ" รับรางวัลกินรีทอง สื่อสารมวลชนดีเด่น ปี 2566


29 ม.ค. 2566, 15:31

"ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ" รับรางวัลกินรีทอง สื่อสารมวลชนดีเด่น ปี 2566
จากการเป็นพิธีกรโปรดิวเซอร์รายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นต้นแบบ จากการได้รับรางวัลกินรีทอง ในฐานะสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

นางลัลน์ลลิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการสื่อสาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัย มนุษย์มักใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น เพราะการสื่อสารเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆ หนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีประบวนการขึ้นตอนและรูปแบบเป็นทางการเสมอ มีวัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมี สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการสื่อสาร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.