ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้ “อสม.- อสส.” จากเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เริ่มปีงบ 67


8 มี.ค. 2566, 11:13

ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้ “อสม.- อสส.” จากเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เริ่มปีงบ 67
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. (7 มี.ค. 66) เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อคน

โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบ 67 เป็นต้นไป (1 ต.ค. 66) คาดว่าใช้งบประมาณปีละ 13,081 ล้านบาท

การอนุมัติเพิ่มค่าป่วยการครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ อสม. และ อสส. ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพ ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน

รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ Post-Pandemic ในชุมชน จำนวน 4 งาน คือ คัดกรองเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 9 ด้าน , สร้างความรอบรู้ และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้าน และประสานภาคีเครือข่ายดูแล ผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้น , ปฏิบัติงานในระยะ Post-Pandemic ของโรคโควิด - 19 ,ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด

คำที่เกี่ยวข้อง : #อสม.  

©2018 CK News. All rights reserved.