ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุทัยธานี จัดงานเปิดบ้านวิชาการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนา”


24 มี.ค. 2566, 21:02

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุทัยธานี จัดงานเปิดบ้านวิชาการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนา”
ที่จังหวัดอุทัยธานี  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน เปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนา” พิธีเปิด โดยนางจันทนา พละทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ ( ออทิสติก ) ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนเรียนรวม 

มีการจัดนิทรรศการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี และ  ของโรงเรียนเรียนร่วม จำนวน  4 โรงเรียน ได้แก่ 1โรงเรียนวัดท่าโพ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 3โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 4 โรงเรียนบ้านหนองแว่น ได้แก่นิทรรศการผลงานนักเรียนโดยนักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ผลงานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล นิทรรศการผลงานักเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นิทรรศการของหน่วยบริการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำอำเภอ 6 อำเภอ มีการมอบเกียรติบัตรของด้านวิชาการดีเด่นให้กับครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน เช่นการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าโพ อำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุทัยธานี และการเต้นประกอบเพลงของนักเรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

คำที่เกี่ยวข้อง : #อุทัยธานี  

©2018 CK News. All rights reserved.