ผู้ว่าฯ“ชัชชาติ” ลงนามประกาศ16 พื้นที่ใช้เป็นเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.กทม.


28 มี.ค. 2566, 07:21

ผู้ว่าฯ“ชัชชาติ” ลงนามประกาศ16 พื้นที่ใช้เป็นเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.กทม.
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว่า ได้มีการออกประกาศพื้นที่ในการหาเสียงแล้ว และมีการประกาศจุดติดตั้งป้ายให้หาเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงมีการจัดทำคู่มือให้แต่ละเขต เตรียมตัวให้พร้อม รวมถึงการวางตัวของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ การดูแลความสะอาดความระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการจองคิวในการปราศรัยหาเสียงต่าง ๆ เพราะกทมมีพื้นที่ให้ ซึ่งต้องออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใส

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

1. ลานคนเมือง เขตพระนคร

2. สวนจตุจักร เขตจตุจักร

3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟเขตจตุจักร

4. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

5. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

6. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม

7. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง

8. สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ

9. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน

10. สวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค

11. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่เขตธนบุรี

12. สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม เขตบางพลัด

13. สวนหลวงพระราม เขตบางพลัด

14. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ

15. ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

16. สถานที่แห่งอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานที่พิจารณาเห็นสมควร


ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ พรรคการเมือง ที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ตังกล่าว จะต้องตำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2. สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้น ๆ ในวัน และเวลาราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวัน เข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า วัน

3. ผู้ยื่นคำร้องขอใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมาเอง กรุงเทพมหานครจะอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เท่านั้น

4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้สถานที่ในการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้ขอใช้สถานที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

5. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำหนด มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #เลือกตั้ง  

©2018 CK News. All rights reserved.