นายกฯ สั่งดูแล นร.-นศ.ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เรียนจบแล้ว ให้ได้ประกอบอาชีพ


19 พ.ค. 2566, 13:15

นายกฯ สั่งดูแล นร.-นศ.ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เรียนจบแล้ว ให้ได้ประกอบอาชีพ
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังคงติดตาม และดูแลคนไทยและครอบครัว 218 คน ที่เดินทางกลับบ้านหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดานอย่างใกล้ชิด ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้ดูแลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ให้กลับเข้ารับการศึกษา และมีงานทำโดยเร็วที่สุด

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า นักเรียน นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากซูดานได้รับการดูแลจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาแล้ว โดยจากข้อมูลของนักศึกษาที่ไปเรียนต่อในซูดานพบว่าส่วนใหญ่ไปศึกษาต่อในสาขาแพทย์ กฎหมายอิสลาม และทางศาสนา ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศอ.บต ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจนจบการศึกษา และสำหรับผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วให้ได้รับการประกอบอาชีพต่อไปโดยเร็ว ซึ่งหลังจากนี้ ศอ.บต. จะเตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ได้ศึกษาต่อในคณะสาขาที่ต้องการและเหมาะสม รวมทั้งจะประสานไปยังผู้ประกอบการในการรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้มีงานทำต่อไป ซึ่งจากการสำรวจตัวเลขมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 220–224 คน เป็นนักศึกษาไทย 150 คน อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 100 คน เนื่องจากเมื่อช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีนักศึกษาเดินทางกลับมาบางส่วนแล้วด้วย 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศอ.บต. ได้รับฟังความต้องการ ข้อห่วงกังวลของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีความกังวลเกี่ยวกับใบวุฒิการศึกษาและใบคะแนน ซึ่งด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถได้การประทับตรารับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของซูดาน กระทรวงการต่างประเทศของซูดาน และสถานทูตไทยได้ทันเวลา ทำให้ไม่สามารถสมัครงานได้ จึงประสงค์อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังมหาวิทยาลัยที่ซูดานเพื่อออกเอกสารให้ โดยในระหว่างนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกใบรับรองยืนยันการสำเร็จการศึกษา เพื่อยืนยันการเรียนจบให้สามารถนำไปใช้สมัครงานต่อไปได้

“นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ทั้งในส่วนของการขอใบรับรองการจบ การเทียบโอน และทุนการศึกษา” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายก  

©2018 CK News. All rights reserved.