สมาคมแม่บ้านตำรวจ ประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด โครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"


20 พ.ค. 2566, 19:30

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด โครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"
วันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 15.00 น. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อม ดร.ศิรินัดดา หักพาล อุปนายกสมาคมฯ , คุณกนกวรรณ  พันธุ์เพ็ชร์ อุปนายกสมาคมฯ ,  และคุณณฤดี  ย้อยนวล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9  นำข้าราชการตำรวจภูธรภาค 9 ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด สร้างจิตสำนึกตามโครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ" 

 
โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
   
คุณสุมนาฯ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
    
โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า 30 ล้านตัว , กุ้งกุลาดำ 40,000 ตัว , ปลาตะกรับและปลากระบอก 15,000 ตัว และ เต่าตะนุ 19 ตัว  และกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

คำที่เกี่ยวข้อง : #สมาคมแม่บ้านตำรวจ  

©2018 CK News. All rights reserved.