"เศรษฐา" ถึงนิวยอร์กเตรียมลุยภารกิจแรกกล่าวถ้อยแถลง SDG Summit


19 ก.ย. 2566, 15:51

"เศรษฐา" ถึงนิวยอร์กเตรียมลุยภารกิจแรกกล่าวถ้อยแถลง SDG Summit
วันนี้ ( 19 ก.ย.66 ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยเตรียมปฎิบัติภารกิจแรก โดยเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยนายกรัฐมนตรี จะแสดงจุดยืนตามนโยบายรัฐบาลไทยในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 3 หัวข้อหลักคือ การลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


©2018 CK News. All rights reserved.