ครม.เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการ มหาดไทย รวม 10 ตำแหน่ง


20 ก.พ. 2567, 18:24

ครม.เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการ มหาดไทย รวม 10 ตำแหน่ง
วันที่ 20 ก.พ. 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลัง จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4. นายวัชรเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

5. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

7. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

8. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

คำที่เกี่ยวข้อง : #มหาดไทย  

©2018 CK News. All rights reserved.