มจร จัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


18 ต.ค. 2564, 19:18

มจร จัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดอัมพวา ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า500ชุด พร้อมน้ำดื่ม กล้วยหอม และไม้กวาด สำหรับการทำความสะอาด โดยคณะได้ลงเรือท้องแบบเข้าไปในพื้นที่วัดอัมพวาเพื่อถวายสิ่งของให้กับพระและชาวบ้านโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาบ้านที่ประสบอุทกภัย และมอบป้ายเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR) ด้วยการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชมคลิป


คำที่เกี่ยวข้อง : #มจร.   #ช่วยเหลือน้ำท่วม  

©2018 CK News. All rights reserved.