งานเททองหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค์


25 มิ.ย. 2565, 16:44

งานเททองหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สุดยอดประวัติศาสตร์ของพิธีพุทธาภิเษก ที่ยิ่งใหญ่เข้มขลังที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์รวมสุดยอดพระเกจิเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ จากทั่วสารทิศ กว่า 29 รูป ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตให้สะท้านทั้งแผ่นดิน มหากุศลอันยิ่งใหญ่ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( สมเด็จธงชัย )  เป็นประทานฝ่านสงฆ์ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง : สมทบทุนเพื่อบูรณะพระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) และ ร่วมสมทบทุนเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ  เนื้อนวะโลหะ องค์ใหญ่ สูง 4.5 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญภาวนาอธิษฐานจิต พิธีเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์

1.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม จ.กรุงเทพ           
2.พระเทพวัชรญาณเวที (หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโส) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก             
3.พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
4.พระราชมงคลวชิรสาร (หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร) วัดตะเคียน จังหวัดนครสวรรค์
5.พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดบ้านมะเกลือ จ.นครสวรรค์ 
6.พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)แสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
7.พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย อคฺคสาโร) วัดมาบตาพุด จ.ระยอง
8.พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุ ทฺธสีโล) วัดบ้านไร จ.นครราชสีมา
9.พระครูสุนทรโชติธรรม (หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม) สำนักสงฆ์เขาแก้ว จ.ปราจีนบุรี
10.พระครูโสภิต วิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร วัดจุฬา จ.สมุทรสงคราม
11.พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง ธมฺมวโร) วัดโพธิ์แดน จ.พิตจิตร
12.พระครูภาวนาชยานุสิฐ  (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม   
13.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา
14.หลวงปู่ฝั้น ปสาโท วัดศรีถมอรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
15.พระครูสังฆรักษ์กฤษณะ กฤษณภทฺโทวัดบางชัน จ.กรุงเทพ
16.พระครูวินัยธรณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ วัดยางใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
17.พระครูสมุห์ตะวัน อิทฺธิโชโต วัดน้อมประชาสรรค์  จ.อยุธยา
18.ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) จ.ลำพูน
19.ครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเขต  จ.น่าน
20ครูบาเกียรติยศ พรหมปญฺโญ วัดบ้านแก่น จ.ลำปาง


อย่างไรก็ตาม ในงานพิธี มี พ่อค้าประชาชน ทหารตำรวจ เข้าร่วมพิธีอัญศักดิ์สิทธิ ครั้ง นี้ พล.ต.ต ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์ ผบก .จ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว อดีตข้าราชการ ตำรวจอีกเป็นจำนวนมากเข้าร่วม

คำที่เกี่ยวข้อง : #นครสวรรค์  

©2018 CK News. All rights reserved.