โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาสามเณร ๑๖๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล


28 พ.ย. 2565, 13:08

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาสามเณร ๑๖๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวนนักเรียนที่บรรพชาสามเณร ๑๖๙ คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความกตัญญูกต่อเวทีต่อบิดา มารคา และผู้มีพระคุณ รวมถึงได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชริทยาลัยในพระบรมราชปถัมภ์ นำนักเรียนบรรพชาสัมมาเณร จำนวน ๑๖๙ คน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอสามพราน ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕'๖๕คำที่เกี่ยวข้อง : #บวชเณร  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.