"ศึกษาธิการมีเฮ" ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม​การเรียนรู้​ พ.ศ.​ .... ผ่านฉลุยทุกมาตรา


30 พ.ย. 2565, 11:29

"ศึกษาธิการมีเฮ" ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม​การเรียนรู้​ พ.ศ.​ .... ผ่านฉลุยทุกมาตรา
วัน​ที่​ 30 พฤศจิกายน​ 2565 ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ​ส่งเสริมการเรียนรู้​ พ.ศ.​ .... ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ นำเสนอ​รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.​ .... ต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่​ 2​ และวาระที่​ 3 ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการทุกมาตรา

ครูโอ๊ะกล่าวว่า "การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ​ จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย​ หากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย​ในทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน​ทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ฉบับนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน รักกันตลอดไป​"

คำที่เกี่ยวข้อง : #พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้  

©2018 CK News. All rights reserved.