มทบ. 25 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานกำลังพล ที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน


31 พ.ค. 2566, 20:01

มทบ. 25 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานกำลังพล ที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน
วันนี้(31 พ.ค. 66) ที่สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมืองสุรินทร์  พล.ต.ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผบ.มทบ.25 เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.25 และ คณะนายทหาร มทบ.25 ร่วมมอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 152 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  ทุนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท - ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 37 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 74,000 บาท - ทุนระดับปริญญาตรี 15 ทุนๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 37,500 บาท  รวมทุนทั้ง 3 ระดับ รวมทุนทั้ง 3 ระดับ เป็นเงินทั้งสิ้น 261,500 บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุตรของกำลังพลตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีความภาคภูมิใจในผลการเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
จากนั้นประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.25 และคณะ ร่วมมอบหนังสือ “Improve Your Spoken English for Daily Life” จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นหัดพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความครอบคลุมเนื้อหาหลัก หรือที่ประโยคพบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจะได้เห็นถึงภาพรวมของประโยคอย่างง่าย ๆ และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตรประจำวันและสำคัญในการศึกษาภาคภาษาอังกฤษและยังมีหนังสือหลากหลายเพื่อการเรียนรู้หลายหลายมอบให้กับน้องๆอีกด้วย

--------จบ----

คำที่เกี่ยวข้อง : #มอบทุน   #ทุนการศึกษา  

©2018 CK News. All rights reserved.